Chào mừng Quốc khánh 2/9/2021

Những ngày này cách đây 76 năm, đã đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi
Trong suốt 76 năm qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu hết sức ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực.
Diamond Time Complex xin chúc đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng; Chúc quý khách hàng và toàn thể mọi người sức khỏe, thành công, có một kỳ nghỉ lễ ý nghĩa!