Hãy liên hệ với
DIAMOND TIME COMPLEX

Địa chỉ: Số 35 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0813.06.16.36