Lạc quan “ở nhà mùa dịch” cùng Lotus Apartment

Thời gian giãn cách xã hội, khoảng thời gian mà cả nước ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang đem lại cho nhiều người những trải nghiệm mới, để không bị thụ động và tác động tiêu cực, nhiều gia đình và cá nhân đã tận dụng thời gian này để gắn kết gia đình, chăm sóc bản thân, học thêm một bộ môn mới hoặc khám phá những điều mới mà trước kia chưa có thời gian để thực hiện
Hãy cùng Lotus Apartment “đột nhập” vào những căn hộ đang chủ động “cách ly” để xem khách hàng của chúng ta đã và đang trải qua mùa Covid 19 này thế nào và cảm nhận của họ ra sao nhé.